Projekty

Improving opportunities of apitherapy and api-therapeutic products in higher education

Garant: Ing. Peter Šedík, PhD.

Základní informace
      
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá ()
Pracoviště:
Centrum informačných technológií (FEM)
Identifikace projektu:2020-1-SK01-KA203-078301
Stav projektu:
Podaný
Datum zahájení projektu:
01. 11. 2020
Datum ukončení projektu:31. 10. 2022
Počet pracovníků projektu:
6
Počet oficiálních pracovníků projektu:6

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
Ing. Peter Šedík, PhD.Koordinátor
Riešiteľka
prof.h.c. doc. Ing. Monika Hudáková, MBA, PhD.
Riešiteľka
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
Riešiteľka
Riešiteľka
doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD.
Riešiteľ