Projekty

Výskum dlhodobého vplyvu degradačných účinkov veternej erózie vplyvom klimatických zmien na zrnitostné zloženie pôd.

Garant: doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.

Základní informace   
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Výskum zahŕňa predpoklad, že na povrchu pôdy vplyvom veternej erózie dochádza k zmene pomeru erodovateľnej a neerodovateľnej frakcie. Avšak iba minimum výskumov sa doteraz zameriavalo na prepojenie kvantifikácie veternej erózie ako aj detailným analýzam erodovaných zrnitostných frakcií. Tento projekt má za cieľ objasniť vplyv veternej erózie na zmenu zrnitostného zloženia vrchnej vrstvy pôdy (<5 cm) v dlhodobom horizonte. Kombinácia dôsledkov klimatickej zmeny môže vo výraznej miere urýchliť tento proces v oblastiach náchylných na veternú eróziu. Je preto dôležité, aby bol na Slovensku vedený aspoň jeden výskum v tejto oblasti.
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Stav projektu:
Podaný
Datum zahájení projektu:01. 01. 2021
Počet pracovníků projektu:
4
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0