Projekty

Implementácia novej potravinovej stratégie EÚ v potravinovej vertikále na Slovensku

Garant: Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská

Základní informace
         

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt skúma úspešnosť implementácie novej potravinovej stratégie EÚ v potravinovej vertikále na Slovensku
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Identifikace projektu:1/0245/21
Stav projektu:
Podaný
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2021
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2023
Počet pracovníků projektu:
12
Počet oficiálních pracovníků projektu:
11

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
Vedúca riešiteľka
Zástupkyňa vedúcej riešiteľky
Riešiteľka
Riešiteľ
Riešiteľka
Riešiteľka
Riešiteľka
doc. Ing. Ľubica Kubicová, PhD.Riešiteľka
doc. Ing. Serhiy Moroz, CSc.
Riešiteľ
Riešiteľ
RNDr. Darina Tóthová, PhD.Riešiteľka