Projekty

Interdisciplinárny výskum spotrebiteľského správania na trhu včelieho medu s akcentom na jeho kvalitu a nutričnú hodnotu

Garant: Ing. Peter Šedík, PhD.

Základní informace
   
Pracovníci
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:Centrum informačných technológií (FEM)
Identifikace projektu:
1/0415/21
Stav projektu:
Podaný
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2021
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2023
Počet pracovníků projektu:6
Počet oficiálních pracovníků projektu:
6

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
Vedúci projektu
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
Zástupkyňa vedúceho projektu
prof.h.c. doc. Ing. Monika Hudáková, MBA, PhD.
Spoluriešiteľka
Spoluriešiteľ
Ing. Eva Oláhová, PhD.Spoluriešiteľka
Spoluriešiteľka