Projekty

Podpora výskumných aktivít v oblasti živočíšnej produkcie

Garant: Ing. Lucia Gabríny, PhD.

Základní informace
   
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:SPU v Nitre v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Zdravé potraviny a životné prostredie č. výzvy OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-08 predložila projekt s názvom Podpora výskumných aktivít v oblasti živočíšnej produkcie, ITMS 313011U414. Cieľom projektu bolo zlepšiť podmienky v oblasti živočíšnej výroby s cieľom zvýšenia kvality produktov živočíšneho pôvodu prostredníctvom zlepšenia podmienok chovu hospodárskych zvierat za znižovania negatívnych dopadov na životné prostredie. Projekt bol realizovaný prostredníctvom 1 aktivity: Zvyšovanie kvality produktov živočíšnej výroby prostredníctvom optimalizácie chovateľských systémov a zlepšovania toxikologických aspektov produkcie.
Druh projektu:
OP Výskum a inovácie ()
Pracoviště:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Identifikace projektu:
ITMS313011U414
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2016
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2019
Počet pracovníků projektu:
24
Počet oficiálních pracovníků projektu:
24

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
riešiteľ
Ing. Ondrej Hanušovský, PhD.riešiteľ
riešiteľ
riešiteľ
riešiteľ
Ing. Peter Šmehýl, PhD.
riešiteľ
riešiteľ
Ing. Lucia Gabríny, PhD.
projektový manažér
administratíva
riešiteľ
riešiteľ
doc. Ing. Juraj Candrák, CSc.
riešiteľ
riešiteľ
prof. Ing. Marko Halo, PhD.riešiteľ
prof. Ing. Svätoslav Hluchý, PhD.riešiteľ
doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD.
riešiteľ
riešiteľ
riešiteľ
riešiteľ
Ing. Nina Moravčíková, PhD.
riešiteľ
Ing. Martina Pšenková, PhD.riešiteľ
prof. Ing. Milan Šimko, PhD.riešiteľ
riešiteľ
riešiteľ