Projekty

Analýza kvality vzduchu a účinkov vybraných aróm s dezinfekčným účinkom na emócie spotrebiteľa vrátane zhodnotenia biologických faktorov plesní a celkového počtu mikroorganizmov (CPM)

Garant: Ing. Jakub Berčík, PhD.

Základní informace   Pracovníci      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
Zmluva o dielo ()
Pracoviště:Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Identifikace projektu:NI/1-411/2020/SPU
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:02. 09. 2020
Datum ukončení projektu:
30. 11. 2020
Počet pracovníků projektu:
2
Počet oficiálních pracovníků projektu:2

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
Ing. Jakub Berčík, PhD.
Zodpovedný riešiteľ
Ing. Jana Gálová, PhD.Zástupca zodpovedného riešiteľa