Projekty

Návrh metód experimentálneho overovania a simulácie parametrov a vlastností klzných uzlov poľnohospodárskych strojov

Garant: prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD.

Základní informace
   Pracovníci      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Spracovaná metodika experimentu, technická dokumentácia nadstavby skúšobného zariadenia Tribotestor, realizácia modelu skúšobnej hlavy skúšobného zariadenia Tribotestor pre oblasť hydrodynamického mazania, funkčné odskúšanie skúšobnej hlavy, overenie metodiky na skúšobných vzorkách so štatistickým vyhodnotením experimentu.
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra konštruovania strojov (TF)
Identifikace projektu:
148/03110
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2003
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2005
Počet pracovníků projektu:7
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0