Projects

Výskum využitia a účinkov substrátu po kontinuálnej výrobe bioplynu na pôdu, úroveň a kvalitu rastlinnej produkcie v podmienkach Podunajskej pahorkatiny

Supervisor: prof. Ing. Richard Pospišil, Dr.

Basic information   Workers      

This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Kind of project:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Department:Department of Crop Production (FAaFR)
Project identification:55/02170
Project status:Completed
Project start date :01. 01. 2001
Project close date:31. 12. 2003
Number of workers in the project:1
Number of official workers in the project:0