Projekty

Hodnotenie poľnohospodárskych materiálov metódami fraktálnej analýzy

Garant: doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Hodnotenie jabĺk a pôdy fraktálnou analýzou
Druh projektu:UP ()
Pracovisko:Technická fakulta
Identifikácia projektu:192/03180
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2002
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2004
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0
Počet výsledkov projektu:5