Projekty

Korekcia vplyvu reprodukčných ukazovateľov pri odhade plemennej hodnoty pre ukazovatele mliekovej úžitkovosti hovädzieho dobytka test-day modelom.

Garant: doc. Ing. Juraj Candrák, CSc.

Základné informácie
   
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca) ()
Pracovisko:
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
Identifikácia projektu:203/02220
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2004
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2005
Počet pracovníkov projektu:
2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0