Projects

Výskum využitia biokalu po kontinuálnej kofermentácii živočíšnych odpadov a energetických plodín pre udržanie racionálnej intenzity rastlinnej výroby a kvality prírodného prostredia.

Supervisor: prof. Ing. Richard Pospišil, Dr.

Basic information   Workers      

This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Kind of project:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Department:Department of Crop Production (FAaFR)
Project identification:1/1345/04
Project status:Completed
Project start date :01. 01. 2004
Project close date:31. 12. 2006
Number of workers in the project:1
Number of official workers in the project:0