Projekty

Fraktálne vlastnosti ovocia.

Garant: doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt sa bude zaoberať hodnotením materiálových vlastností rastlinných tkanív najmä zemiakov a jabĺk rôznych odrôd vo vzťahu k ich štruktúrnym, fraktálnym, elektrickým, tepelným a senzorickým parametrom v závislosti od dlhodobého skladovania a hodnotením tvaru listov rastlín. Vzájomná korelácia fraktálnych, fyzikálnych a senzorických parametrov umožní komplexné hodnotenie kvality tkaniva.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Technická fakulta
Identifikácia projektu:1/1321/04
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2004
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníkov projektu:5
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0