Projekty

Výskum tribologických vlastností biologicky odbúrateľných olejov v oblasti klzných uložení so zameraním na poľnohospodársku techniku.

Garant: prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD.

Základní informace      Financování   Harmonogram   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Analýza experimentálnych metód a vývoj nadstavby skúšobného zariadenia na meranie tribologických vlastností klzných uzlov poľnohospodárskej techniky v podmienkach abrazívneho opotrebenia. Stavba experimentálneho zariadenia s praktickou realizáciou experimentov. Spracovanie výsledkov experimentov s využitím štatistických metód a počítačovej techniky. Simulácia zaťaženia a správania sa klznej dvojice. Závery a odporúčania pre prax
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra konštruovania strojov (TF)
Identifikace projektu:
1/3480/06
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2006
Datum ukončení projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníků projektu:
5
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0