Projekty

Elektrická a tepelná vodivosť vlhkých materiálov

Garant: doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.

Základné informácie
   
Pracovníci
   
Výsledky
   
   Harmonogram   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Pri riešení projektu bola hlavná pozornosť venovaná teoretickej analýze vplyvu vlhkosti na elektrickú a tepelnú vodivosť pórovitých a sypkých materiálov. Medzi najdôležitejšie úlohy v tomto smere patrila voľba vhodných homogenizačných postupov pre určenie elektrickej a tepelnej vodivosti vlhkých stavebných a potravinárskych materiálov. Výsledkom bola voľba vhodných typov stavebných a potravinárskych materiálov, vhodných porovnávacích pravidiel a následne i príprava vzoriek týchto materiálov určených k testovaniu.
Druh projektu:
Bilaterálna spolupráca ()
Pracovisko:
Technická fakulta
Identifikácia projektu:
SK-CZ-02606
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2006
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:
4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0
Počet výsledkov projektu:3