Projekty

Vláknité mikroskopické huby významné vo výučbe predmetov z oblasti potravinárstva a biotechnológie.

Garant: prof. Ing. Dana Tančinová, PhD.

Základné informácie
   
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
Identifikácia projektu:
3/5080/07
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2007
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0