Projekty

Mikroštruktúrne vlastnosti rastlinných tkanív.

Garant: doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.

Základní informace   Pracovníci   Výsledky   Financování      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt sa bude zaoberať hodnotením materiálových vlastností rastlinných tkanív najmä zemiakov a jabĺk rôznych odrôd vo vzťahu k ich štruktúrnym, fraktálnym, elektrickým, tepelným a senzorickým parametrom v závislosti od dlhodobého skladovania a hodnotením tvaru listov rastlín. Predpokladá sa kvantitatívne hodnotenie štruktúrnych vlastností rastlinných tkanív pomocou digitálneho spracovania mikroskopových obrazov, obrazovej analýzy, fraktálnej analýzy a počítačového modelovania. Predpokladá sa skúmanie zmien elektrických a termofyzikálnych parametrov rastlinných tkanív a ultrazvukové skenovanie tkaniva. Senzorickou analýzou budú stanovené štruktúrne senzorické deskriptory, ktoré zadefinujú kvalitatívne parametre rastlinných pletív. Vzájomná korelácia fraktálnych, fyzikálnych a senzorických parametrov umožní komplexné hodnotenie kvality tkaniva. Využitie počítačového spracovania obrazu, fraktálnej analýzy štruktúry tkanív a modelovania predstavuje moderný, pohodlný a rýchly spôsob hodnotenia kvality tkanív, a v spolupráci s metódami merania fyzikálnych parametrov a deskriptorov umožní vytvoriť webovú databázu korelovaných hodnôt, umožňujúcu komplexne stanoviť štruktúrne vlastnosti tkaniva, a tým aj jeho kvalitu, v spolupráci s mobilným zariadením priamo v teréne.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracoviště:Technická fakulta
Identifikace projektu:1/4400/07
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2007
Datum ukončení projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníků projektu:9
Počet oficiálních pracovníků projektu:0
Počet výsledků na projektu:38