Projekty

Strategický manažment kvality v podmienkach agropodnikateľských subjektov na Slovensku.

Garant: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre) ()
Pracovisko:Fakulta ekonomiky a manažmentu
Identifikácia projektu:733/01310
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2007
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0