Projekty

Limity v konverzii žiarenia vo fotosyntéze v meniacich sa podmienkach prostredia.

Garant: prof. Ing. Marián Brestič, CSc.

Základní informace   Pracovníci   Financování   Harmonogram   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracoviště:Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Identifikace projektu:1/0803/08
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2008
Datum ukončení projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0