Projekty

Pokročilé metódy pre štúdium vlhkosti pórovitých materiálov.

Garant: doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.

Základné informácie
   Pracovníci
   
Výsledky
   
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Hlavná pozornosť bola v venovaná analýze súčasných kalibračných postupov niekoľkých vybratých metód merania vlhkosti v pórovitých materiáloch. Analyzovali sa nepriame metódy využívajúce závislosť konduktivity resp. rezistivity, relatívnej permitivity a koeficientu tepelnej vodivosti vlhkých pórovitých materiálov od obsahu vody v nich. Na základe uskutočnenej analýzy sa navrhli zdokonalené kalibračné postupy pre študované metódy. Využívali sa zmiešavacie modely pre pórovité materiály využiteľné pre elektromagnetické pole a vedenie tepla.
Druh projektu:
Bilaterálna spolupráca ()
Pracovisko:
Technická fakulta
Identifikácia projektu:
SK-CZ-008-07
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:
4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0
Počet výsledkov projektu:3