Projects

Kreovanie nového študijného programu I. a II. stupňa medziodborového štúdia v odboroch 9.2.6 Informačné systémy a 3.3.15 Manažment

Supervisor: doc. Ing. Milan Kučera, CSc.

Basic information   Workers      

This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Kind of project:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Department:Department of Accountancy (FEM)
Project identification:3/7359/09
Project status:Completed
Project start date :01. 01. 2009
Project close date:31. 12. 2010
Number of workers in the project:2
Number of official workers in the project:0