Projekty

Polyfenolické látky v minoritných rastlinných druhoch s tradíciou pestovania na Slovensku a v Slovinsku a ich význam pre produkciu funkčných potravín

Garant: prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci   Výsledky   Financovanie      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Pseudocereálie, ako sú pšenica špalda (Triticum aestivum subsp. spelta), láskavec (Amaranthus), proso siate (Panicum miliaceum), cirok zrnový (Sorghum vulgare var. Eusorghum) a pohánka jedlá (Fagopyrum esculentum Moench), sa vyznačujú vysokým obsahom ľahko stráviteľných bielkovín, vitamínov, priaznivým zložením tukov, ako aj významným obsahom polyfenolických zlúčenín a vysokou antioxidačnou kapacitou. Tieto plodiny, ktoré postupne upadli takmer do zabudnutia, majú v niektorých regiónoch Slovenska a Slovinska niekoľkotisícročnú tradíciu pestovania a potravinového využívania. Ich použitím v kombinácii s konvenčnými potravinovými surovinami sa dnes získavajú výrobky zaraďované medzi funkčné potraviny.
Druh projektu:Bilaterálna spolupráca ()
Pracovisko:Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Identifikácia projektu:SK-SI-0008-08
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:12
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0
Počet výsledkov projektu:20