Projekty

Využitie fyzikálnych vlastností potravinárskych materiálov pri hodnotení kvality potravín

Garant: doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.

Základní informace   Pracovníci   Financování   Harmonogram   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Predkladaný projekt sa zaoberá možnosťami využitia fyzikálnych vlastností potravín a potravinárskych materiálov - potravinových zdrojov pri posudzovaní kvality finálnych produktov. Projekt je zameraný na experimentálne skúmanie elektrických, tepelných, sorpčných, štruktúrnych, vlhkostných, reologických a iných fyzikálnych vlastností vybraných potravinárskych materiálov, popis fázových prechodov, procesov dehydratácie, tepelnej degradácie a ďalších fyzikálnych procesov prebiehajúcich v materiáloch. Výsledkom riešenia projektu je posúdenie vplyvu analyzovaných procesov na kvalitu a bezpečnosť potravín a potravinárskych materiálov.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracoviště:Katedra fyziky (TF)
Identifikace projektu:1/0829/09
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2009
Datum ukončení projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníků projektu:11
Počet oficiálních pracovníků projektu:0