Projekty

Optimalizácia chovateľských podmienok teliat, jahniat a prasiatok

Garant: doc. Mgr. Peter Juhás, PhD.

Základné informácie
   
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Identifikácia projektu:1/0575/10
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2010
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:12
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0