Projekty

Strategický manažment kvality v podmienkach agropodnikateľských subjektov na Slovensku

Garant: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.

Základní informace
   
Pracovníci      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Identifikace projektu:1/0772/10
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2010
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2011
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0