Projekty

Strategický manažment kvality v podmienkach agropodnikateľských subjektov na Slovensku

Garant: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.

Základné informácie         

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Identifikácia projektu:1/0772/10
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2010
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:
2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0