Projekty

Vyučovanie matematiky s aplikáciami - obsahové zmeny v univerzitnom matematickom vzdelávaní

Garant: Mgr. Radomíra Hornyák Gregáňová, PhD.

Základní informace
   
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra matematiky (FEM)
Identifikace projektu:
021SPU-4/2011
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2011
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2013
Počet pracovníků projektu:3
Počet oficiálních pracovníků projektu:0