Projekty

Meranie úrovne regionálneho rozvoja s využitím matematických metód (Študijná e - pomôcka pre študijný program Geografia v regionálnom rozvoji)

Garant: Mgr. Radomíra Hornyák Gregáňová, PhD.

Základní informace
   
Pracovníci      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra matematiky (FEM)
Identifikace projektu:035UKF-4/2011
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2011
Datum ukončení projektu:31. 12. 2013
Počet pracovníků projektu:
3
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0