Projekty

Strengthening the Lifelong Learning in Environmental Sciences in Russia

Garant: prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci   Financovanie      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Tempus ()
Pracovisko:Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Identifikácia projektu:530397-Tempus-1-2012-1-SK-TEMPUS_SMHES
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:15. 10. 2012
Dátum ukončenia projektu:14. 10. 2015
Počet pracovníkov projektu:7
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0