Projekty

Vplyv biologického pôdneho povlaku a mikrotopografie na infiltráciu a prúdenie vody v piesočnatej pôde

Garant: doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.

Základní informace
   Pracovníci
   
Financování   Harmonogram   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Infiltrácia vody do pôdy pokrytej vegetáciou môže byť priestorovo lokalizovaná a možno tu pozorovať rozdelenie na vtokové a odtokové oblasti, pričom odtokové oblasti pokryté biologickými pôdnymi povlakmi môžu redistribuovať až 20--40 % zrážkovej vody do vtokových oblastí pokrytých vyššími rastlinami. Jedným z cieľov navrhovaného projektu je kvantifikácia vplyvu biologického pôdneho povlaku v rôznych štádiach vývoja/sukcesie a mikrotopografie (vtokové a odtokové oblasti na povrchu pôdy) na infiltráciu a prúdenie vody v piesočnatej pôde a jej hydrofyzikálne charakteristiky.
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Identifikace projektu:
2/0054/14
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2014
Datum ukončení projektu:31. 12. 2017
Počet pracovníků projektu:
5
Počet oficiálních pracovníků projektu:
5

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
zástupca
administrátor
vedúci projektu
Ing. Marek Rodnýriešiteľ
zástupca