Projekty

Supporting the EU integration through EMAS scheme implementation

Garant: doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.

Základní informace
   
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Faculty of Horticulture and Landscape Engineering is besides others topics mostly focused on solving environmental issues in the landscape. Slovakia as a member of European Union has certain responsibility for environment within EU and needs to respect and integrate EU environmental regulations into SK policy. Slovak University of Agriculture -- Faculty of Horticulture and Landscape Engineering as a public education institute provides graduates who will solve serious environmental issues not just within Slovakia but European widely as well. However the Faculty is not mainly focused on teaching EU subjects; need to implement EU integration in all fields where it is possible and necessary.
Druh projektu:
Jean Monnet ()
Pracoviště:Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Stav projektu:
Zamítnutý
Datum zahájení projektu:
01. 09. 2013
Datum ukončení projektu:
02. 09. 2013
Počet pracovníků projektu:
1
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0