Projekty

Projektový prístup k rozvoju poľnohospodárstva

Garant: doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Erasmus (okrem mobilít) ()
Pracovisko:Katedra manažmentu (FEM)
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:23. 09. 2012
Dátum ukončenia projektu:23. 11. 2012
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0