Projekty

Experimentálne metódy určenia vlhkosti a základných parametrov biologických a stavebných materiálov

Garant: doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.

Základné informácie   Pracovníci
   
   Financovanie      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Ciele projektu je možné zhrnúť nasledovne: Analýza metód vhodných pre stanovenie vlhkosti a základných parametrov biologických a stavebných materiálov. Výber vhodných testovacích materiálov. Meranie vlhkosti a základných parametrov študovaných materiálov a vytvorenie databázy základných materiálových parametrov študovaných materiálov.
Druh projektu:
Bilaterálna spolupráca ()
Pracovisko:
Katedra fyziky (TF)
Identifikácia projektu:
SK-CZ-0121-11
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2012
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2013
Počet pracovníkov projektu:
4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0
Počet výsledkov projektu:
7