Projekty

Inovácia vzdelávacieho procesu s dôrazom na dostupnosť a unifikovaný prístup k informáciám a prostriedkom IKT pre rôzne kategórie používateľov

Garant: Ing. Eva Oláhová, PhD.

Základní informace   Pracovníci      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je zameraný na skvalitnenie vzdelávacieho procesu a ďalšieho zvýšenia stupňa integrácie študentov so zdravotným postihnutím do edukačného procesu v priamej, resp. nepriamej výučbe využitím prostriedkov IKT a sprístupnením digitalizovaného spracovania študijných materiálov vo forme online kurzov a učebných textov ako i poskytnutím hardvérových prostriedkov pre ich používanie a prácu.
Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracoviště:Centrum informačných technológií (FEM)
Identifikace projektu:008SPU-4/2014
Stav projektu:Zamítnutý
Datum zahájení projektu:10. 05. 2013
Datum ukončení projektu:10. 05. 2013
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0