Projekty

Detekcia exogénnych a endogénnych regulátorov reprodukčných funkcií živočíchov

Garant: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci   Financovanie      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Rastlinné extrakty obsahujú množstvo bioaktívnych substancií, ktoré podporujú zdravie, pričom sa nevyznačujú špeciálnym charakterom ako výživné látky. Bioaktívne substancie naturálneho pôvodu môžu byť významné v prevencii reprodukčných alterácii vrátane nádorových ochorení indukované exogénnymi a endogénnymi faktormi. Mykotoxínmi indukovaný bunkový stres môže byť príčinou alterácií v endokrinnej a intracelulárnej odozve reprodukčného systému.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Identifikácia projektu:1/0022/13
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2013
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2015
Počet pracovníkov projektu:17
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0