Projekty

Antioxidačný potenciál prírodných látok v eliminácii negatívnych účinkov kontaminantov prodtredia na živočíšne bunky

Garant: prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.

Základní informace   
   
Financování      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Cieľom projektu bude skúmať účinok expozície vybraných prírodných antioxidantov (resveratrol, kvercetin, zelený čaj a pod) na živočíšne bunky (potkan, králik, ošípaná...) a ich rezistenciu na rôzne kontaminanty prostredia (mykotoxíny, ťažké kovy...).
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Identifikace projektu:
1/0084/12
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2012
Datum ukončení projektu:31. 12. 2014
Počet pracovníků projektu:19
Počet oficiálních pracovníků projektu:
19

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
vedúci riešiteľ projektu
riešiteľ
riešiteľ
Ing. Katarína Fatrcová Šramková, PhD.
riešiteľ
Ing. Tomáš Jambor, PhD.riešiteľ
riešiteľ
Ing. Zuzana Kňažická, PhD.riešiteľ
riešiteľ
Ing. Jana Kopčeková, PhD.
riešiteľ
prof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD.
riešiteľ
riešiteľ
riešiteľ
Ing. Dagmara Packová, PhD.riešiteľ
Ing. Peter Petruška, PhD.riešiteľ
riešiteľ
Ing. Jana Antoničová, PhD.
riešiteľ
prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
riešiteľ
Ing. Monika Schneidgenová, PhD.riešiteľ
riešiteľ