Projekty

Vidiecka univerzita tretieho veku

Garant: doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.

Základní informace
   
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Projekt prezentuje inovatívny model vzdelávania seniorov, ktorý zvyšuje dostupnosť záujmového vzdelávania pre seniorov žijúcich vo vidieckych komunitách. Obsahová štruktúra VUTV je rozdelená do troch kľúčových tematických okruhov Kvalita života seniorov na vidieku, Hospodárenie na vidieku a Civilizačná gramotnosť seniorov na vidieku, v rámci ktorých budú pripravené jednotlivé vzdelávacie produkty. SPU v Nitre pri realizácii projektu vychádza z poznatkov získaných z dlhodobej vedecko-výskumnej i vzdelávacej činnosti orientovanej na problematiku rozvoja vidieka a reflektuje tak aktuálne potreby seniorov na vidieku.
Druh projektu:
OP Ľudské zdroje ()
Pracoviště:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Identifikace projektu:26120130029
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:
19. 08. 2013
Datum ukončení projektu:
31. 07. 2015
Počet pracovníků projektu:
69
Počet oficiálních pracovníků projektu:
69

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
garant obsahu a primeranosti vzdelávania, gestor a lektor
Ing. Eva Kapráľová, PhD.garant evaluácie pilotného vzdelávania
doc. Ing. Slavko Bernáth, PhD.lektor
Ing. Peter Czako, PhD.gestor a lektor
lektor
lektor
gestor a lektor
Ing. Eva Ivanišová, PhD.
lektor
Ing. Jana Kopčeková, PhD.lektor
RNDr. Jana Mrázová, PhD.lektor
doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD.lektor
doc. Ing. Oleg Paulen, PhD.gestor a lektor
doc. Ing. Štefan Pogran, CSc.gestor a lektor
gestor a lektor
RNDr. Gabriel Schlosserlektor
prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.gestor a lektor
Dr.h.c. prof. Ing. Ján Supuka, DrSc.gestor a lektor
gestor a lektor
lektor
projektový manažér, lektor
Ing. Eva Balážová, PhD.
garant pre metodiku tvorby VP, gestor a lektor
odborný garant
manažér publicity
Ing. Marcela Chreneková, PhD.koordinátor odbornej aktivity 1.1, lektor
asistent koordinátorov odborných aktivít
Lujza Záhoráková
úprava a údržba webstránky
Ing. Alexandra Ferenczi Vaňová, PhD.
lektor
lektor
prof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD.lektor
prof. Ing. Roman Gálik, PhD.
lektor
gestor a lektor
lektor
doc. Ing. Marta Habánová, PhD.lektor
Ing. Marcela Hallová, PhD.lektor
Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
gestor a lektor
doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
lektor
doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.lektor
MUDr. Peter Chlebo, PhD.gestor a lektor
doc. Ing. Ján Kosiba, PhD.lektor
Ing. Iveta Košovská, PhD.lektor
Ing. Juraj Kuba, PhD.
gestor a lektor
lektor
lektor
doc. Ing. Anna Látečková, PhD.lektor
lektor
lektor
gestor a lektor
Ing. Miroslav Macák, PhD.lektor
gestor a lektor
lektor
doc. Ing. Andrea Mendelová, PhD.
lektor
gestor a lektor
lektor
prof. Ing. Dana Tančinová, PhD.
lektor
gestor a lektor
lektor
lektor
Ing. Daniela Uhrinová, PhD.lektor
Ing. Viktor Varga, PhD.lektor
lektor
doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.lektor
lektor
Ing. Natália Žoldáková, PhD.lektor
Ing. Jana Černá, PhD.
koordinátor aktivity 2.1
finančný manažér
Ing. Martina Hanová, PhD.
koordinátor odbornej aktivity 1.2 a 3.1
administratívny pracovník
Ing. Danica Vraniaková
administratívny pracovník
doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.garant evaluácie pilotného vzdelávania