Projects

Vidiecka univerzita tretieho veku

Supervisor: doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.

Basic information   
   
   

This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
Projekt prezentuje inovatívny model vzdelávania seniorov, ktorý zvyšuje dostupnosť záujmového vzdelávania pre seniorov žijúcich vo vidieckych komunitách. Obsahová štruktúra VUTV je rozdelená do troch kľúčových tematických okruhov Kvalita života seniorov na vidieku, Hospodárenie na vidieku a Civilizačná gramotnosť seniorov na vidieku, v rámci ktorých budú pripravené jednotlivé vzdelávacie produkty. SPU v Nitre pri realizácii projektu vychádza z poznatkov získaných z dlhodobej vedecko-výskumnej i vzdelávacej činnosti orientovanej na problematiku rozvoja vidieka a reflektuje tak aktuálne potreby seniorov na vidieku.
Kind of project:
OP Ľudské zdroje ()
Department:
Slovak University of Agriculture in Nitra
Project identification:
26120130029
Project status:
Completed
Project start date :
19. 08. 2013
Project close date:
31. 07. 2015
Number of workers in the project:
69
Number of official workers in the project:
69

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

Officer
Official roles
garant obsahu a primeranosti vzdelávania, gestor a lektor
garant evaluácie pilotného vzdelávania
lektor
Ing. Peter Czako, PhD.gestor a lektor
prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc.
lektor
lektor
gestor a lektor
Ing. Eva Ivanišová, PhD.lektor
Ing. Jana Kopčeková, PhD.
lektor
lektor
lektor
doc. Ing. Oleg Paulen, PhD.gestor a lektor
gestor a lektor
doc. Ing. Vladimír Popelka, CSc.gestor a lektor
RNDr. Gabriel Schlosser
lektor
gestor a lektor
Dr.h.c. prof. Ing. Ján Supuka, DrSc.gestor a lektor
doc. Mgr. Ing. Peter Szovics, PhD.
gestor a lektor
lektor
projektový manažér, lektor
Ing. Eva Balážová, PhD.
garant pre metodiku tvorby VP, gestor a lektor
odborný garant
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horskámanažér publicity
koordinátor odbornej aktivity 1.1, lektor
Margita Granátováasistent koordinátorov odborných aktivít
Lujza Záhoráková
úprava a údržba webstránky
lektor
lektor
lektor
lektor
prof. Ing. Jozef Golian, Dr.
gestor a lektor
doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.
lektor
doc. Ing. Marta Habánová, PhD.lektor
Ing. Marcela Hallová, PhD.
lektor
Ing. Denisa Hanáčková, PhD.gestor a lektor
doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.lektor
doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
lektor
gestor a lektor
lektor
Ing. Iveta Košovská, PhD.
lektor
Ing. Juraj Kuba, PhD.
gestor a lektor
lektor
lektor
doc. Ing. Anna Látečková, PhD.lektor
lektor
lektor
gestor a lektor
doc. Ing. Miroslav Macák, PhD.lektor
doc. Ing. Juraj Maga, Dr.gestor a lektor
lektor
lektor
Ing. Emília Škorecová, CSc.gestor a lektor
lektor
prof. Ing. Dana Tančinová, PhD.lektor
gestor a lektor
Ing. Juraj Tulík, PhD.lektor
prof. Ing. Anton Uher, PhD.lektor
Ing. Daniela Uhrinová, PhD.
lektor
lektor
lektor
lektor
lektor
lektor
koordinátor aktivity 2.1
prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.finančný manažér
Ing. Martina Hanová, PhD.koordinátor odbornej aktivity 1.2 a 3.1
Ing. Dana Klačkováadministratívny pracovník
Ing. Danica Vraniaková
administratívny pracovník
doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.garant evaluácie pilotného vzdelávania