Projekty

Vidiecka univerzita tretieho veku

Garant: doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.

Základné informácie
   
Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Projekt prezentuje inovatívny model vzdelávania seniorov, ktorý zvyšuje dostupnosť záujmového vzdelávania pre seniorov žijúcich vo vidieckych komunitách. Obsahová štruktúra VUTV je rozdelená do troch kľúčových tematických okruhov Kvalita života seniorov na vidieku, Hospodárenie na vidieku a Civilizačná gramotnosť seniorov na vidieku, v rámci ktorých budú pripravené jednotlivé vzdelávacie produkty. SPU v Nitre pri realizácii projektu vychádza z poznatkov získaných z dlhodobej vedecko-výskumnej i vzdelávacej činnosti orientovanej na problematiku rozvoja vidieka a reflektuje tak aktuálne potreby seniorov na vidieku.
Druh projektu:
OP Ľudské zdroje ()
Pracovisko:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Identifikácia projektu:
26120130029
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:
19. 08. 2013
Dátum ukončenia projektu:
31. 07. 2015
Počet pracovníkov projektu:
69
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:69

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Mária Fáziková, CSc.
garant obsahu a primeranosti vzdelávania, gestor a lektor
Ing. Eva Kapráľová, PhD.
garant evaluácie pilotného vzdelávania
doc. Ing. Slavko Bernáth, PhD.
lektor
gestor a lektor
lektor
prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc.lektor
gestor a lektor
lektor
lektor
RNDr. Jana Mrázová, PhD.
lektor
lektor
gestor a lektor
gestor a lektor
doc. Ing. Vladimír Popelka, CSc.
gestor a lektor
lektor
gestor a lektor
Dr.h.c. prof. Ing. Ján Supuka, DrSc.
gestor a lektor
doc. Mgr. Ing. Peter Szovics, PhD.
gestor a lektor
Ing. Viera Šajbidorová, PhD.lektor
projektový manažér, lektor
Ing. Eva Balážová, PhD.garant pre metodiku tvorby VP, gestor a lektor
odborný garant
manažér publicity
Ing. Marcela Chreneková, PhD.
koordinátor odbornej aktivity 1.1, lektor
asistent koordinátorov odborných aktivít
úprava a údržba webstránky
lektor
prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD.lektor
lektor
prof. Ing. Roman Gálik, PhD.lektor
gestor a lektor
lektor
lektor
lektor
gestor a lektor
lektor
lektor
MUDr. Peter Chlebo, PhD.
gestor a lektor
lektor
lektor
gestor a lektor
doc. Ing. Gabriel Kuczman, PhD.
lektor
doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.lektor
lektor
lektor
doc. Ing. Jana Lendelová, PhD.
lektor
doc. Ing. Milan Macák, Dr.gestor a lektor
doc. Ing. Miroslav Macák, PhD.
lektor
gestor a lektor
lektor
lektor
gestor a lektor
lektor
prof. Ing. Dana Tančinová, PhD.
lektor
prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.gestor a lektor
Ing. Juraj Tulík, PhD.lektor
lektor
Ing. Daniela Uhrinová, PhD.lektor
lektor
lektor
doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.lektor
doc. Ing. Miroslav Žitňák, PhD.lektor
lektor
Ing. Jana Černá, PhD.
koordinátor aktivity 2.1
finančný manažér
Ing. Martina Hanová, PhD.
koordinátor odbornej aktivity 1.2 a 3.1
Ing. Dana Klačkováadministratívny pracovník
administratívny pracovník
doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
garant evaluácie pilotného vzdelávania