Projekty

Sociálna a občianska participácia vidieckej mládeže

Garant: doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.

Základné informácie
   
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
Zmluva o dielo ()
Pracovisko:
Katedra spoločenských vied (FEM)
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:
01. 04. 2009
Dátum ukončenia projektu:
16. 03. 2010
Počet pracovníkov projektu:6
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:5

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
zodpovedný riešiteľ
riešiteľ
PhDr. Pavol Barátriešiteľ
doc. Ing. Renáta Benda Prokeinová, PhD.
riešiteľ
administratívny pracovník


Nadväzujúce projekty

Nasledujúca tabuľka obsahuje projekty, ktoré nadväzujú na projekt Sociálna a občianska participácia vidieckej mládeže (tematicky, myšlienkovo).

Identifikácia
Názov projektuStavGarant projektu
330TT1001313

Legenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý