Projekty

Aktivizácia mládeže v rozvoji vidieka

Garant: doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.

Základné informácie
   
      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
Program rozvoja vidieka SR 2007-2013 ()
Pracovisko:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Identifikácia projektu:330TT1001313
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:
21. 06. 2010
Dátum ukončenia projektu:21. 06. 2013
Počet pracovníkov projektu:
7
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
7

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
administratívny pracovník
úprava a údržba webstránky
projektový manažér
finančný manažér
Ing. Martina Hanová, PhD.
lektor
lektor
administratívny pracovník


Nadväznosť na projekty

Nasledujúca tabuľka obsahuje projekty, na ktoré projekt Aktivizácia mládeže v rozvoji vidieka nadväzuje.

IdentifikáciaNázov projektuStavGarant projektu

Legenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý