Projekty

Aktivizácia mládeže v rozvoji vidieka

Garant: doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Program rozvoja vidieka 2007 / 2013 STOP!!! ()
Pracovisko:Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Identifikácia projektu:330TT1001313
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:21. 06. 2010
Dátum ukončenia projektu:21. 06. 2013
Počet pracovníkov projektu:7
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:7

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Eva Hyčkováadministratívny pracovník
Ing. Tomáš Poláčikúprava a údržba webstránky
doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.projektový manažér
prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.finančný manažér
Ing. Martina Hanová, PhD.lektor
doc. Ing. Renáta Benda Prokeinová, PhD.lektor
Magdaléna Čičováadministratívny pracovník


Nadväznosť na projekty

Nasledujúca tabuľka obsahuje projekty, na ktoré projekt Aktivizácia mládeže v rozvoji vidieka nadväzuje.

IdentifikáciaNázov projektuStavGarant projektu
Sociálna a občianska participácia vidieckej mládežedoc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.

Legenda:
Aktívne stavy:podanýriešený
Neaktívne stavy:ukončenýzamietnutý