Projekty

Komunita podporujúca prenos poznatkov s cieľom užšie prepojiť výskum, inovácie a obchodnú sféru.

Garant: Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt NoGap prepojí výskum a inovácie a prispeje k využitiu inovačného potenciálu malých a stredných podnikov na základe lepšej spolupráce s výskumnými pracovníkmi a využitia prenosu poznatkov vyplývajúcich z výskumu.Celkovým cieľom projektu je posilnenie spolupráce krajín Východného partnerstva a vytvorenie spoločných poznatkov a inovácií týkajúcich sa spoločenskej výzvy - bezpečná, čistá a efektívna energia.
Druh projektu:FP7 ()
Pracovisko:Katedra ekonomiky (FEM)
Identifikácia projektu:609531
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 10. 2013
Dátum ukončenia projektu:01. 04. 2016
Počet pracovníkov projektu:11
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:9

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.riešiteľ
doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.riešiteľ
Mgr. Vladislav Valachspoluriešiteľ
prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.riešiteľ
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.garant projektu
Ing. Georgetta Palšováfinančný manažér
prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.riešiteľ
Ing. Zuzana Kapustová, PhD.riešiteľ
prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.riešiteľ


Nadväzujúce projekty

Nasledujúca tabuľka obsahuje projekty, ktoré nadväzujú na projekt Komunita podporujúca prenos poznatkov s cieľom užšie prepojiť výskum, inovácie a obchodnú sféru. (tematicky, myšlienkovo).

IdentifikáciaNázov projektuStavGarant projektu
818351POWER4BIOdoc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.

Legenda:
Aktívne stavy:podanýriešený
Neaktívne stavy:ukončenýzamietnutý