Projekty

Rozvoj verejnej akreditácie poľnohospodárskych programov v Rusku

Garant: Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Tempus ()
Pracovisko:Dekanát FEM (FEM)
Identifikácia projektu:543902-TEMPUS-1-2013-1-SK-TEMPUS-SMGR
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 12. 2013
Dátum ukončenia projektu:30. 11. 2017
Počet pracovníkov projektu:8
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:7

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Jana Gálová, PhD.Administratíva
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena HorskáKoordinátorka
Ing. Mária Borbélyová, PhD.Administratíva
Mgr. Petra HargašováAdministratíva
Mgr. Zuzana KunováAdministratíva
Ing. Gabriela SlivinskáAdministratíva
Mgr. Mária BakováAdministratíva