Projekty

Virtuálne vzdelávanie pre samosprávu

Garant: Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Standard Grants STOP!!! ()
Pracovisko:Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 01. 2011
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2012
Počet pracovníkov projektu:7
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:7

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Denisa Hanáčková, PhD.riešiteľ
Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.garant
Ing. Eva Balážová, PhD.riešiteľ
Ing. Monika Bumbalová, PhD.riešiteľ
Ing. Michal Cifranič, PhD.riešiteľ
Ing. Monika Gubáňová, PhD.riešiteľ
Ing. Maroš Valach, PhD.riešiteľ