Projekty

Využitie neuromarketingu vo vizuálnom merchandisingu potravín

Garant: Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská

Základní informace
   
   
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Identifikace projektu:1/0874/14
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2014
Datum ukončení projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníků projektu:
10
Počet oficiálních pracovníků projektu:
10

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. Jakub Berčík, PhD.Expert
Expert
Expert
Expert
Koordinátorka
doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.Expert
Expert
Expert
Expert
Ing. Roman Récky, PhD.
Expert