Projekty

Využitie neuromarketingu vo vizuálnom merchandisingu potravín

Garant: Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská

Základné informácie   Pracovníci   Financovanie      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Identifikácia projektu:1/0874/14
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2014
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníkov projektu:10
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:10

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Jakub Berčík, PhD.Expert
Ing. Jana Gálová, PhD.Expert
Ing. Katarína Neomániová, PhD.Expert
Ing. Johana Paluchová, PhD.Expert
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena HorskáKoordinátorka
doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.Expert
prof. Ing. Mária Hambálková, CSc.Expert
doc. Ing. Ľubica Kubicová, PhD.Expert
prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.Expert
Ing. Roman Récky, PhD.Expert