Projekty

Transmisný mechanizmus nástrojov SPP a ich dopad na finančnú situáciu poľnohospodárskych podnikov

Garant: Ing. Zuzana Strápeková, PhD.

Základní informace   Pracovníci   Financování      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:Katedra financií (FEM)
Identifikace projektu:1/0796/14
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2014
Datum ukončení projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníků projektu:9
Počet oficiálních pracovníků projektu:9

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. Zuzana Strápeková, PhD.vedúca projektu
Ing. Tomáš Rábek, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Radovan Savov, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ivana Váryová, PhD.spoluriešiteľka
Edita Lehockátechnická spolupracovníčka
doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Alexander Šebo, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Marián Tóth, PhD.zástupca vedúcej projektu