Projekty

Transmisný mechanizmus nástrojov SPP a ich dopad na finančnú situáciu poľnohospodárskych podnikov

Garant: Ing. Zuzana Strápeková, PhD.

Základné informácie   Pracovníci   Financovanie      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:Katedra financií (FEM)
Identifikácia projektu:1/0796/14
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2014
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníkov projektu:9
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:9

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Zuzana Strápeková, PhD.vedúca projektu
Ing. Tomáš Rábek, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Radovan Savov, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ivana Váryová, PhD.spoluriešiteľka
Edita Lehockátechnická spolupracovníčka
doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Alexander Šebo, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Marián Tóth, PhD.zástupca vedúcej projektu