Projekty

The View of Different Angle on Organic Production Training

Garant: Ing. Monika Tóthová, PhD.

Základní informace   Pracovníci      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Hlavnou myšlienkou projektu je zvyšovanie kvality, výkonnosti a udržateľnosti odborného vzdelávania a prípravy, tým že sa navrhnú nové vzdelávacie metódy pre existujúce systémy vzdelávania a výmenou skúseností uplatňovaných v tradičných tréningoch pre organickú produkciu. Úmyslom je aj zdokonaľovanie a zlepšovanie vedomostí, poradenstva, posilniť medziľudskú komunikáciu a vylepšiť profesionálne zručnosti našich trénerov, učiacich sa a manažérov. Projekt implicitne favorizuje odborné vzdelávanie trénerov a vzdelávanie dospelých v organickom poľnohospodárstve.
Druh projektu:Leonardo da Vinci ()
Pracoviště:Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
Identifikace projektu:13342 1013
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:01. 08. 2013
Datum ukončení projektu:31. 01. 2015
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0