Projekty

Hodnotenie stresovej reakcie na sucho založené na výskume vzťahu medzi fotosyntézou a dusíkatým u moderných bulharských a slovenských odrôd chlebovej pšenice

Garant: prof. Ing. Marián Brestič, CSc.

Základní informace   Pracovníci      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
Pracoviště:Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
Identifikace projektu:SK-BG-2013-0029
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2014
Datum ukončení projektu:31. 12. 2015
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0