Projekty

Spoločenská zodpovednost podnikov v kontexte krajin V4

Garant: doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:• Realization of an innovative international course dealing with corporate social responsibility (CSR) involving foreign partners from Visegrad countries • Creation of a communication on-line platform containing both students' and universities CSR projects from all the countries involved
Druh projektu:Strategic Grants ()
Pracovisko:Katedra manažmentu (FEM)
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 03. 2014
Dátum ukončenia projektu:01. 07. 2017
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0